Ik ben geboren in 1983 en volgde de bachelor toegepaste psychologie aan de Hogeschool Leiden. In 2020 studeerde ik af met als specialisatie coachen & trainen. Bij toegepaste psychologie ligt het accent op de praktische toepassing van psychologische kennis. Tijdens de opleiding heb ik dan ook veel praktijkervaring opgedaan en tevens een flinke dosis psychologische inzichten vergaard. 

 

Mijn interesse in psychologie is begonnen toen ik van iemand een boek kreeg over positieve psychologie. Het boek was geschreven door een hoogleraar in de psychologie aan de universiteit van Harvard en ging over een wetenschappelijk onderbouwde manier om gelukkiger te worden. Het boek opende mijn hart en ogen..

 

Tot dan toe was het beeld dat ik had van psychologie (in de geestelijke gezondheidszorg) beperkt tot psychische diagnoses die veelal probleemgericht worden benaderd en waarvan men de symptomen zo goed mogelijk probeert te behandelen. Maar er bleek een psychologische stroming met een andere focus. Een stroming die menselijk welzijn onderzoekt en hoe we tot bloei kunnen komen. Hoe mensen weerbaarder en gelukkiger kunnen worden. Hoe mensen hun kwaliteiten meer kunnen benutten. Hoe we onze kwetsbaarheid beter kunnen omarmen. Ik ontdekte dat er bewezen effectieve manieren zijn om mensen (met en zonder psychische klachten) meer in hun authentieke kracht te brengen. Ik voelde me zeer geïnspireerd en las na dat eerste boek meer boeken hierover. Er groeide een verlangen in mij om er mijn werk van te maken en ik besloot toegepaste psychologie te gaan studeren. Dit deed ik met veel passie en belangstelling. 

 

Inmiddels heb ik vele cliënten mogen begeleiden op hun levenspad en ik merk telkens opnieuw de kracht van een positieve benaderingswijze. Ik geniet er enorm van om mijn cliënten te zien groeien. Ik ben zeer toegewijd aan de mensen die ik begeleid en combineer mijn vakinhoudelijke kennis en kunde met een sterk ontwikkelde intuïtie en levenswijsheid. Naast dat ik op zelfstandige basis mensen ondersteun bij uiteenlopende hulpvragen ben ik ook halftijds in dienstverband werkzaam bij een cognitief revalidatiecentrum. Daar geef ik psychologische consulten aan mensen met niet aangeboren hersenletsel. 

 

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP) en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied door regelmatig vakliteratuur te lezen. Ik pas zelfreflectie toe om mijn vaardigheden aan te scherpen en neem deel aan intervisiebijeenkomsten.